• Zwroty i reklamacje


Prosimy o zwracanie całych kompletów (kimono + pasek).

FORMULARZ ZWROTU

ZAPAKOWANIE TOWARU

Zapakuj towar oraz zabezpiecz przesyłkę tak, aby nie uległa zniszczeniu podczas transportu. Jeśli jest to możliwe użyj opakowania, w którym zostało dostarczone zamówienie.
Do przesyłki dołącz wypełniony formularz zwrotu lub inną informację o zwrocie.

WYSŁANIE PACZKI

KIMONO BY ME Sklep Online,
Parkowa 4, 26-067 Oblęgorek
tel 668149148.

Przesyłkę zwrotną wysyłasz na własny koszt w dowolny sposób (kurier lub paczkomat OBO02M).

ZWROT NALEŻNOŚCI

Zwrot należności dokonamy na podany przez Ciebie rachunek bankowy.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru, lub dostarczenia przez Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.